Accessibility Tools

Skip to main content

Till dig som är VD, ledare, avdelningschef välkommen!

När ledningen och eller personalen har en övervägande negativ inställning, kan det få djupgående och långtgående negativa effekter på hela organisationen.

I en tid där polariseringen bara ökar, samhällets splittring växer, pessimismen skenar och empatin avtar, står både individer och ni i ledningen inför utmaningen att inte bara överleva utan också hantera utmaningarna och negativismen. Detta kostar dig massor, både tid, energi, pengar och hälsa.

Därför vill vi inspirera dig och dina medarbetare att bli se möjligheter, uppnå bättre självkänsla, bli optimister och öka sitt självförtroende. Positiva medarbetare ger en positiv organisation och det sparar ni massor på. Det är också en konkurrensfaktor.

Genom vår webbaserade Motivationsplattform ges live-föreläsningar online varje vecka, inspirationsmail, artiklar, inspelade mini-kurser och inspirerande bilder. Motivationsplattformen passar både för er i ledningen och era medarbetare.

När vill du börja?

Tecken på varför din organisation behöver Yes You Rock®

  • Negativ stämning och kommunikation 
  • Din personal är inte lika produktiv längre
  • Personalen ler och skrattar inte lika mycket längre
  • Sjukfrånvaron ökar
  • Personalen jobbar hellre på distans än på kontoret
  • Ökad personalomsättning
  • Arbetsmiljön har blivit sämre

Vem passar Yes You Rock® för?

Yes You Rock®  passar för hela organisationen: medarbetare, arbetare, tjänstemän, avdelningschefer, teamledare, chefer, ledningen och varför inte styrelsen också.

Ju fler i din organisation som får insikt i att varra mer positiv ju bättre arbetsklimat och arbetsmiljö får alla. 

Alla kommer inte inte ta till sig budskapet och kunskapen men de som gör det kommer få ett bättre resultat och de kanske kan bli förebilder och inspirera dem som inte gör det.

Du har kommit rätt om du önskar att ditt team, en avdelning eller hela din organisation kan få detta resultat

Ökad produktivitet

Högre medarbetarengagemang

Förbättrad kommunikation

Bättre team sammanhållning

Skapa tydlighet

Förbättrat självledarskap

Bättre självkänsla

Ökad lönsamhet

Minskad personalomsättning

Förbättrad tillit

Vi vill skapa en folkrörelse

Vår mission är att inspirera människor att se möjligheter i stället för hinder, hitta det positiva i det negativa och stärka sin självkänsla. Genom detta arbete bidrar vi till bättre mental hälsa och minskar samhällets polarisering. Vi erbjuder live-föreläsningar online, inspirationsmail, artiklar, inspelade mini-kurser och inspirerande bilder – allt detta tillgängligt på vår motivationsplattform, Yes You Rock®.

"En föreläsning eller ett möte med Peter ger energi och driv. Han har en förmåga att få deltagarna att tänka i nya banor, att utmana sina egna sanningar och att komma framåt i sin utveckling. Dessutom har Peter humor, en positiv inställning som smittar av sig, inspirerar och som skapar glädje!"

Susanna "Sanna" Balsvik, Moderator / Facilitator / Officiant

72% av medarbetare i Europa anstränger sig så lite som krävs och de är psykiskt bortkopplade från sin arbetsgivare.

15% av medarbetare i Europa vidtar åtgärder som direkt skadar organisationen och motarbetar dess chefer.

34% av medarbetare i Europa tittar på eller aktivt söker nytt jobb.* Troligtvis inte de önskar gjorde det.

* Enligt "State of the Global Workplace: 2023 Report" gjord av Gallup Inc.

Våra tjänster

Vi vill hjälpa dig och dina medarbetare att få bättre självkänsla, ökat självförtroende, arbeta mer målmedvetet, förbättra kommunikationen och bli ännu mer effektiva.

Vi kan hjälpa er på ett par olika sätt:

Motivationsplattform

Dina medarbetare får tillgång till vår motivationsplattform med livesända inspirationsföreläsningar, mini-kurser, artiklar, inspelade inspirationsfilmer, nerladdningsbara mallar, bilder m.m.  

Bild på Peter Watz när han föreläser

Inspirationsföreläsningar

Vi kommer till er och har en inspirationsföretläsning. För hela eller delar av ert organisation. Våra föreläsningar ger verkligen resultat då Motivationsplattformen ingår.

Personlig rådgivning

En av våra toppkonsulter hjälper dig eller en enskild medarbetare inom de områderna vi är experter inom. Inspiration, motivation, företagskultur, målsättning etc.

Framgångsrika och välmående företag bygger på positiva, engagerade och motiverade medarbetare.