Accessibility Tools

Skip to main content

Till dig som har personalansvar, välkommen!

Aktuella ämne just nu är ökad mental ohälsa, lågkonjunktur, omställning, uppsägningar, nedskärningar, omstruktureringar, neddragningar och hållbarhet.

I en tid där polariseringen bara ökar, samhällets splittring växer, pessimismen skenar och empatin avtar, står både individer och företag inför utmaningen att inte bara överleva utan också hantera utmaningarna och negativismen. Detta har ett högt pris för både individer som mår dåligt och organisationer som får en sämre lönsamhet.

Genom att skapa en arbetsmiljö där medarbetare – både nuvarande och de som går vidare till nya utmaningar – känner sig uppskattade, engagerade och motiverade, minskar vi tillsammans personalomsättningen, förbättrar mental och fysisk hälsa och stärker relationerna både internt och externt. Det är också avgörande att även uppsagd personal lämnar med en positiv syn på sin tid hos er, vilket bidrar till ett stärkt varumärke som arbetsgivare och skapar ambassadörer för företaget.

Vi står vid din sida och förstår dessa utmaningar och erbjuder en möjlig väg till förbättring. Yes You Rock® inspirerar och lyfter enskilda, ledare och medarbetare genom att öka sin självkänsla, förståelsen för andra, förbättra sin kommunikation och se möjligheter.

I vår webbaserade Motivationsplattform ges live-föreläsningar online varje vecka, inspirationsmail, artiklar, inspelade mini-kurser och inspirerande bilder. Motivationsplattformen passar både för er i ledningen och era medarbetare.

Låt oss presentera vad vi kan hjälpa er med:

Motiverad medarbetare, inspirerad personal, mental ohälsa finns inte

Tecken på varför er organisation behöver Yes You Rock®

  • Negativ stämning och kommunikation 
  • Din personal är inte lika produktiv längre
  • Personalen ler och skrattar inte lika mycket längre
  • Sjukfrånvaron ökar
  • Personalen jobbar hellre på distans än på kontoret
  • Ökad personalomsättning
  • Arbetsmiljön har blivit sämre

Vem passar Yes You Rock® för?

Yes You Rock®  passar för hela organisationen: medarbetare, arbetare, tjänstemän, avdelningschefer, teamledare, chefer, ledningen och varför inte styrelsen också.

Ju fler i din organisation som får insikt i att varra mer positiv ju bättre arbetsklimat och arbetsmiljö får alla. 

Alla kommer inte inte ta till sig budskapet och kunskapen men de som gör det kommer få ett bättre resultat och de kanske kan bli förebilder och inspirera dem som inte gör det.

Vi vill skapa en folkrörelse

Vår mission är att inspirera människor att se möjligheter i stället för hinder, hitta det positiva i det negativa och stärka sin självkänsla. Genom detta arbete bidrar vi till bättre mental hälsa och minskar samhällets polarisering. Vi erbjuder live-föreläsningar online, inspirationsmail, artiklar, inspelade mini-kurser och inspirerande bilder – allt detta tillgängligt på vår motivationsplattform, Yes You Rock®.

Våra tjänster

Vi vill hjälpa dig och dina medarbetare att få bättre självkänsla, ökat självförtroende och bli mer positiva.

Vi kan hjälpa er på ett par olika sätt:

Motivationsplattform

Era medarbetare får tillgång till vår motivations plattform med livesända motivations föreläsningar, workshops, inspelade inspirationsfilmer, nerladdningsbara mallar, bilder m.m.  

Personlig rådgivning

En av våra toppkonsulter hjälper dig eller en enskild medarbetare inom de områderna vi är experter inom. Inspiration, motivation, företagskultur, målsättning etc.

"Jag har sett Peter leda många workshops, såväl digitala som live. Han är självklar och tydlig, och både inspirerar och sprider energi i rummet. Peter öppnar upp många viktiga frågor, och inspirerar till såväl värdefull reflektion som insikt och kraft att ta nästa steg."

Åsa Fagerström, Samtalsterapeut, Samtalscoach och Handledare inom integrativ psykoterapi - Kasam Utveckling AB

Några bilder som finns i Motivationsplattformen

72% av medarbetare i Europa anstränger sig så lite som krävs och de är psykiskt bortkopplade från sin arbetsgivare.

15% av medarbetare i Europa vidtar åtgärder som direkt skadar organisationen och motarbetar dess chefer.

34% av medarbetare i Europa tittar på eller aktivt söker nytt jobb.* Troligtvis inte de önskar gjorde det.

* Enligt "State of the Global Workplace: 2023 Report" gjord av Gallup Inc.

Resultatet av en "vanlig" inspirationsföreläsning försvinner redan efter ett par dagar. Därför är regelbundenhet viktig. I Motivationsplattformen håller vi en inspirationsföreläsning, varje vecka.