Accessibility Tools

Skip to main content

MILJÖPOLICY

Innehåll

  • Vårt Åtagande till Agenda 2030

  • Våra andra mijö åtagande

  • Kommunikation

  • Uppföljning

Vi är seriösa i vårt miljöarbete

Vi på Peter Watz AB är djupt engagerade i att skydda vår planet och stödja både lokala och globala initiativ för hållbar utveckling. Genom att ta hand om vår planet kan vi bättre ta hand om varandra och bidra till en ljusare framtid för alla.

Grundare och initiativtagare

För en bättre inre och yttre värld.

Vårt åtagande till Agenda 2030

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Genom att förbättra människors mentala hälsa bidrar vi direkt till detta mål.

Mål 12: Ansvarsfull konsumtion och produktion

Vi åtar oss att återvinna, minska vårt avfall och stödja ansvarsfull produktion genom våra val av leverantörer och partners.

Mål 14: Liv under vatten

Genom att stödja organisationer som bekämpar plastföroreningar i havet bidrar vi till att skydda marina ekosystem.

Ditt välbefinnande, vår planet – gemensamt ansvar.

Våra andra mijö åtagande

Återvinning

Vi återvinner aktivt och uppmuntrar våra anställda och kunder att göra detsamma. Detta inkluderar papper, metall, glas, elektronik och wellpapp..

Digital leveranser

Genom att erbjuda våra tjänster digitalt minskar vi vårt koldioxidavtryck och minimerar behovet av fysiska resurser. Motivationsplattformen levereras i sin helhet digitalt. 

Samarbetspartners och Leverantörer:

Vi väljer i första hnad att samarbeta med partners och leverantörer som är engagerade i hållbarhet och som delar våra miljövärderingar.

Stöd till Miljöorganisationer

Vi stödjer organisationer som arbetar för att förhindra att plast hamnar i havet, vilket bidrar till att skydda marina ekosystem.

Kommunikation

Vi kommunicerar vår miljöpolicy och vårt engagemang för Agenda 2030 öppet här på vår hemsida och i alla upphandlingar mot offentlig förvaltning.

Uppföljning

Vi kommer att granska och uppdatera denna policy regelbundet, minst en gång per år, för att säkerställa att vi fortsätter att uppfylla och överträffa våra miljömål och bidra till de globala målen.