Accessibility Tools

Skip to main content

Våga, VÅGA! Vad kan gå fel?!

Varför är vi så rädda för att ta steget? Det är den stora gåtan som knackar på dörren till vår självuppfattning och psykologi. Trots att vi surfar på en våg av obegränsade möjligheter, där varje individ teoretiskt kan nå stjärnorna, står vi ofta där och stampar vid kanten, rädda att dyka in i det okända. 
 
Denna tveksamhet att kasta oss ut i nya äventyr kan verka som ett osynligt rep som håller oss tillbaka från att nå vår fulla potential, och det har sina rötter både i personliga erfarenheter och i vårt kollektiva psyke. Rädslan för att trampa snett, perfektionismens kvävande omfamning, komfortzonen som blir ett fängelse, och oron över att plånboken ska tunnas ut är bara toppen av isberget. Och som om det inte vore nog, matas vi dagligen med en kultur av jämförelse och en skräck för att inte duga socialt. Denna text dyker ner i djupet av varför så många av oss drar oss för att satsa allt på ett kort, och hur vi kan klippa av de där osynliga bojorna för att våga jaga våra drömmar.

Ändå, i ett universum där gränserna bara finns i våra huvuden, hittar vi oss själva fast i en labyrint av rädsla och tvekan. Varför är det så att även när vi står inför en ocean av möjligheter, väljer många att stanna kvar på stranden? Det är en fråga så komplicerad som själva livet, och den rör vid essensen av vår existens och de drivkrafter som formar våra val.

Rädslan för det okända och för att göra bort sig är kanske den tyngsta kedjan om våra fötter. Den här oron är djupt rotad i oss och kan ses som en del av vår instinkt att överleva - det bekanta känns tryggare än det okända, även om det bekanta inte alltid är det bästa för oss. Men i vår uppkopplade värld, där varje steg vi tar kan bli föremål för andras bedömning, blir rädslan för att inte mäta sig med andra ännu tyngre.

Men det är inte bara skräcken för att falla pladask som håller oss tillbaka. Perfektionism, ekonomiska bekymmer, rädslan för att lämna bekvämlighetszonen, ett överflöd av val, och en djupgående rädsla för att förlora det vi har, spelar också stora roller. Tillsammans skapar dessa psykologiska och sociala hinder ett intrikat nät som kan göra det svårt för oss att bryta fri och följa våra drömmar.

I denna artikel granskar vi dessa barriärer. Vi försöker förstå varför det är så utmanande för många av oss att ta modiga kliv mot förändring och hur vi kan överkomma dessa hinder. Genom att förstå vad det är som håller oss tillbaka, kan vi börja jobba mot att befria oss och öppna upp för nya möjligheter och ett rikare liv.

Att tveka inför stora livsförändringar, som att byta jobb, starta ett företag, eller ge sig in i akademins värld, är något många av oss känner igen oss i. Dessa känslor bottnar i olika psykologiska aspekter och beteendemönster som spelar en stor roll i vårt beslutsfattande och vår syn på risker och möjligheter.

Här är några tunga skäl till varför vi ibland tvekar inför stora livsbeslut

Rädsla för det okända

Människan är ofta en varelse som söker trygghet i det bekanta, där det osäkra och okända ter sig hotfullt. Det är en uråldrig instinkt; vi vet vad vi har men inte vad vi kommer att få.

Rädsla för att förlora det man har

Teorin om förlustaversion tyder på att vi känner av förlusten hårdare än vi njuter av vinst. Detta gör att vi drar oss för att riskera det vi redan har, även om vi skulle kunna vinna på det.

Självkänsla och självförtroende

Om vi tvivlar på oss själva kan tanken på att möta nya utmaningar och potentiella nederlag kännas överväldigande.

Ekonomisk osäkerhet

Ordet om ekonomisk förlust kan avskräcka oss från att göra stora livsförändringar, som att hoppa på entreprenörskapståget eller byta bana i karriären.

Missuppfattningar kring misslyckanden

Att se misslyckanden som ren negativitet istället för lärotillfällen kan stoppa oss från att ta risker som kan leda till personlig och professionell utveckling.

Sociala och kulturella tryck

Förväntningar från samhället, familjen, eller vänner kan göra det svårt att bryta normen och följa egna vägar, särskilt om dessa vägar skiljer sig från det förväntade.

Oron över andras åsikter

Många av oss är oroliga för att bli dömda av andra, särskilt vid ett misslyckande, vilket kan vara en stark avskräckande faktor.

Bekräftelsebias

Vi tenderar att leta efter och tolka information på ett sätt som stödjer våra befintliga övertygelser eller rädslor. Om vi är rädda för att misslyckas, kan detta hindra oss från att ta nya steg.

Analyseringsförlamning

Att överväga för många val eller möjliga utfall kan göra oss så överväldigade att vi blir oförmögna att fatta beslut.


För att övervinna dessa hinder behöver vi jobba med vår självkänsla, se misslyckanden som möjligheter att lära, sätta realistiska mål, och steg för steg våga lämna vår komfortzon. Det kan också vara hjälpsamt att söka stöd från mentorer, vänner, eller professionella rådgivare som kan ge nya perspektiv och vägledning.

Att bli medlem i Yes You Rock®  Motivationsplattformen är ett steg för att bygga sin självkänsla och få kraft att våga ta steget.

Författare

Administrator

Dela denna artikel

Bli medlem i Motivationsplattformen

I alla medlemskap ingår en inspirationsföreläsning och ett inspirationsmail varje vecka. 

Vi vill inspirera och motivera dig att förbättra din självkänsla och ditt självförtroende så du får mer av livet än du förväntar dig. Bli medlem redan idag. Medlemskap kostar mellan 0 och 14.500 kr / månad